İngilizce Türkçe Silah terimleri sözlüğü

Lütfen Resim Paylaşımlarınızı Galeri Üzerinden Yapınız. Ek Dosya Yükleme İptal Edilmiştir..

Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Resimlerinizi Galeri Dışında Link Olarak Vermek Yasaktır. Galeriye Nasıl Resim Yükleneceğini Bilmiyorsanız Lütfen Konumuzu İnceleyin Buradan Açtığımız Konuyu Ziyaret Edebilirsiniz.
 • A
  Accuracy: İsabet hassasiyeti
  ACP (Automatic Colt Pistol): İlk olarak yarım otomatik Colt tabancalarında kullanıldığı için bu adı taşıyan özel fişek.
  Action: Mekanizma
  Adapter: Herhangi bir silahta daha küçük bir mermi atılmasını sağlayan parça(lar).
  Adjustable Choke: Yivsiz av tüfekleri için ayarlanabilir şok
  Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez ve/veya arpacık (nişangah tertibatı)
  Aim: Nişan ââ¬â Nişan almak
  Airgun: Havalı silahı - Sıkıştırılmış hava ile çalışan silah.
  Ammunition: Cephane
  Anvil: Örs - Kapsül içi ateşleme destek pimi.
  Aperture: Diopter nişangahların nişan alma deliği.
  Aperture Sight: Diopter nişangah.
  Autoloading: Barut gazı tazyiği veya geri tepme ile boş kovanı dışarı atıp dolu fişeği namluya süren silah (Yarım otomatik silah).
  Automatic: Yukarıdakine ilaveten ateşlemenin de kendi kendine olması (tam otomatik silah- makinalı silah)
  Automatic Safety: Otomatik emniyet - Kubuz açılıp kapandığında kendiliğinden emniyete geçen düzenek.

  B
  Balance Point: Silahın denge noktası ââ¬â Ağırlık merkezi.
  Ball: Misket ââ¬â Eskiden dolma silahlarda
  kullanılan küresel çekirdek.
  Ball Ammunition: Askeri maksatla veya nişan için imal edilmiş, avda kullanılması uygun olmayan, dibi hariç tamamen sert bir metalle kaplı mermi çekirdeği.
  Barrel: Namlu
  Barrel Band: Gerdane
  Barrel Channel: Kundakta namlunun içinde bulunduğu kanal.
  Base Wad: Av fişeği dip tapası ââ¬â Kapsülün bulunduğu bölüm.
  BB: Takriben 4 mm çapında bizde 0/2 olarak tanınan saçmaya yakın boyutta bir saçma ââ¬â Bir tür havalı silah cephanesi.
  Bead: Küre şekilli arpacık.
  Beavertail: Geniş el kundağı.
  Big Bore: Büyük Çap ââ¬â Genelde, 7.62 mm den büyük tüfek ve 9 mm den büyük tabanca çapları.
  Bipod: Özellikle yivli tüfeklerde kullanılan ikili istinat ayağı.
  Blackpowder: Karabarut.
  Blade Sight: Yaprak arpacık.
  Blank: Kurusıkı ââ¬â Sadece gürültü çıkartmak için doldurulmuş fişek.
  Bluing: Meneviş ââ¬â Kimyasal şekilde silaha renk verme.
  Bolt: Sürgü
  Bolt Action: Sürgülü (Mavzer tipi) mekanizma.
  Bolt Handle: Sürgü kolu.
  Bolt Release: Sürgünün mekanizmadan sökülmesini sağlayan mandal.
  Bore: Namlunun içi ââ¬â Silah veya fişek tipine göre yivli veya yivsiz olabilir.
  Bore Diameter: Namlu çapı ââ¬â Yivli silahlarda, yiv çekilmeden önceki yani setler arası çap.
  Boxlock: Yarım çakmaklı kırma silah baskülü.
  Box Magazine: Kasa - Kutu şarjör.
  Brass: Pirinç/sarı/metal kovan
  Breech: Namlunun, genelde fişek yatağının da bulunduğu, arka ucu.
  Breech Bolt: Namlunun arkasını
  kapatan sürgü tertibatı.
  Breech Loader: Arkadan dolan (ağızdan dolma olmayan) silah.
  Brush Load: Saçmaların kısa mesafede dağılmasını sağlayan fişek (Dispersan).
  Buckshot: Şevrotin ââ¬â İri Saçma.
  Bullet: Mermi çekirdeği.
  Bullet Energy: Çekirdek enerjisi.
  Bullet Jacket: Mermi gömleği ââ¬â Bakır, bronz, yumuşak çelik veya diğer metallerden yapılan ve kurşun nüveyı örten çekirdek kılıfı.
  Bullseye: Hedefin merkez dairesi.
  Butt: Dipçik ââ¬â Kabza
  Butt Plate: Dipçiğin dibine takılan metal, plastik vb., tabla.


  C
  Caliber: Kalibre ââ¬â Çap.
  Caplock: Kapsüllü çakmak
  Carbine: Karabina ââ¬â Namlusu 55 cm den kısa yivli tüfek (Süvari Flintası gibi)
  Cartridge: Fişek ââ¬â Silaha doldurulan bir atımlık mükemmel cephane kapsül, kovan, barut, tapa, saçma, mermi vb.nin komple halı)
  Case: Kovan ââ¬â Metal plastik, kağıt vb.den mamul olup diğer fişek öğelerini bir arada tutan ve bunların silahta kullanımı sağlayan muhafaza.
  Centerfire: Merkezi vuruşlu ateşleme.
  Chamber: Fişek yatağı.
  Chamber Pressure: Silahın tasarımına esas olan, ateşleme sırasındaki fişek yatağı tazyiği.
  Charge: Şarj ââ¬â Fişeğe konan barut miktarı.
  Checkering: Silah kabza ve elkundaklarında bulunan ve kaymayı önleyen tırtıl.
  Cheekpiece: Tüfek kundaklarında yanağa destekleyecek şekilde yapılmış veya eklenmiş kısım.
  Choke: Şok ââ¬â Yivsiz av tüfeği namlularının uç tarafında saçmaların dağılmasını ayarlamak
  için yapılmış veya takılmış konik kısım
  Choke Tube: Namlu ucuna vidalanarak takılan değişebilir şok.
  Clay Bird/Pidgeon: Saçma tüfeği atışlarında kullanılan uçan hedef ââ¬â Plaka ââ¬â Tabak
  Cleaning Rod: Namlu temizleme harbisi.
  Cleaning Kit: Temizleme takımı.
  Clip: Çıkarılabilen/Değiştirilebilen kutu şarjör.
  Cock: Horoz ââ¬â Horozu veya ateşleme iğnesini kurmak
  Cocking Handle: Kurma kolu.
  Cocking Indicator: Silahın kurulu / atışa hazır olduğunu gösteren düzenek
  Combination Gun: Aynı kubuz üzerinde birden fazla kalibrede, yivli ve/veya yivsiz namluları olan çok maksatlı silah (Örneğin; ââ¬ÅDrillingâ⬠tüfek)
  Cone: Fişek yatağı çapından namlu çapına geçiş konisi.
  Corrosion: Karınca ââ¬â pas.
  Crimp: Kovan ağızının mermi çekirdeği veya saçmaları tutması için kıvrılması.
  Crosshair: Tüfek dürbünleri içinde görülen nişan çaprazı.
  Cylinder: Toplu tabancaların ââ¬Åtopââ¬u (Genelde 5 veya 6 fişek yatağı olup bu sayı daha az veya daha çok da olabilir).
  Cylinder Choke: Şoksuz, hiç daralmayan namlu ucu.


  D
  Damascus Barrel: Sarma namlu (Dumansız barutlu av fişekleri ile asla kullanılmamalıdır).
  Double Action: Çift hareketli - Sağmal tetik (Tabancalarda, tetiğin çekilmesi ile horozun kurulup düştüğü düzenek) .
  Double-Barrel: Çift namlulu.
  Double-Trigger: Çift tetik.
  Doubling: Çift namlulu silahlarda ikinci namlunun birinci namlunun patlaması ile istek dışı patlaması.
  Drilling: Üç namlulu kırma tüfek (Genelde 2 yivsiz 1 yivli namlu bulunur).  E
  Ear Protectors: Koruyucu kulaklık (patlama sesine karşı).
  Ejector: Ecektör.
  Elevation: İrtifa (Vuruş noktasının yukarı-aşağı ayarlanması)
  English Stock: İngiliz kundak tabir edilen kabza çıkıntısı olmayan kundak.
  Expanding Bullet: Avda kullanılan, doku içinde genişleyen çekirdek.
  Extractor: Kovan çekme tırnağı.
  Extra-Full Choke: Tam (4/4) şoktan daha toplu saçma atan şok.
  Eye Relief: Tüfek dürbünü ile göz arasındaki mesafe. Çok tepen tüfeklerde dürbünün göz veya alına çarpmaması için oldukça önemlidir.


  F
  Feed Mechanism: Hazneden yatağa fişeği taşıyan düzenek.
  Feet Per Second (fps): Fit(ayak)/Saniye (Amerikan ve İngiliz terminolojisinde) olarak mermi hızını gösteren birim (Metrik sistemde m/s veya mps veya metre/saniye).
  Field-of-View: Görüş alanı.
  Finish: Silahın metal ve ahşap aksamının rengi/cilası/boyası.
  Firearm: Ateşli silah.
  Firing Mechanism: Ateşleme tertibatı.
  Firing Pin: Ateşleme iğnesi/pimi.
  Fixed Sights: Ayarlama tertibatı olmayan nişangah.
  Flintlock: Çakmak taşlı ateşleme tertibatı.
  Forcing Cone: Fişek yatağı çapından namlu çapına geçiş konisi.
  Forend: El kundağı.
  Fore Sight: Arpacık.
  Fouling: Namlu içinde kalan barut, kurşun, vb. kalıntıları.
  Frame: Tabancalarda kubuz.
  Free Pistol: Bir tür müsabaka tabancası.
  Free Rifle: Bir tür müsabaka tüfeği.
  Front Sight: Arpacık
  Full Choke: Tam (4/4) şok.


  G
  Gas Operated: Patlayan fişek gazı tazyiği ile çalışan yarım veya tam otomatik silah.
  Gauge: Türkçeââ¬â¢de numara veya çap olarak tabir edilen yivsiz av tüfeği namlu çapı.
  Grain: 0.0648 gr.lik ağırlık birimi.
  Grip: Silahın tetik eliyle tutulan kısmı.
  Grip Safety: Silahın ateşlenebilmesi için tetik eliyle sıkılaması gereken ek emniyet tertibatı.
  Grooves: Yiv(ler).
  Gun Case: Silah kılıfı.
  Gun Powder: Barut.
  Gun Stock: Silah kundağı.


  H
  Hammer: Horoz.
  Hammer Block: Horozun iğneye veya fişeğe vurmasını önleyen aksam.
  Hammerless: Horozsuz (yaylı iğneli) veya gizli horozlu.
  Handgun: Genelde bir elle atılan silah (tabanca).
  Handloading (Reloading): Fabrikasyon olmayan, elle veya basit makinalarla, fişek doldurma işlemi.
  High Base/Brass: Metal kısmı yüksek olan av kovanı.
  Hollow Point: Daha çabuk genişleme sağlamak için ucu delik olan mermi çekirdeği.
  Holster: Tabanca kılıfı.
  Hull: Atılmış veya boş kovan.  I
  Ignition: Ateşleme.
  Improved-Cylinder Choke: Çeyrek (1/4) şok.
  Iron Sights: Gez ve arpacık (Mercek, lazer, vb. kullanmayan normal nişangah)


  J
  Jacket: Mermi gömleği ââ¬â Bakır, bronz, yumuşak çelik veya diğer metallerden yapılan ve kurşun nüveyı örten çekirdek kılıfı.
  Jam: Tutukluk, inkita.


  L
  Lands: Set(ler).
  Lead: Önleme.
  Length of Pull: (Ön) Tetikten dipçik taban ortasına kadar olan mesafe.
  Lever: Kırma tüfek açma mandalı.
  Lever Action: Levyeli (kovboy tüfeği benzeri) mekanizma.
  Load: Dolu, sıkı.
  Loading Press: Fişek doldurma makinası.
  Lock: Çakmak, ateşleme tertibatı ââ¬â kilit.
  Lock Time: Mekanik gecikme (Atıcılıkta: Tettiğin çekilmesinden saçma /merminin nemluyu terk etmesi arasında geçen vakit; Silahçılık: Horoz ve/veya iğnenin tetikten kurtulması anından ateşleme iğnesinin kapsüle değmesi arasında geçen vakit.
  Low Base/Brass: Metal kısmı alçak olan av kovanı.


  M
  Magazine: Şarjör.
  Magazine Catch/Release: Şarjör kilidi.
  Magazine Cut-Off/Disconnector: Şarjörü devreden çıkartıp silahın her atış için tek tek doldurulmasını sağlayan düzenek.
  Magazine Plug: Yüksek kapasiteli şarjörleri yasal kapasiteye indiren parça.
  Magnum: Benzer çaptakilerden daha fazla enerjili fişekler ve bunları atan silahlar.
  Mainspring: Ana ateşleme yayı.
  Malfunction: Arıza.
  Master Eye: Hakim göz.
  Match: Yarışma.
  Match Ammunition: Yarışma fişeği (Av veya askeri maksatlı fişeklere nazaran daha hassas hazırlanmış).
  Matchlock: Fitilli çakmak.
  Matte Finish: Mat/Parlamayan silah boyası.
  Metallic Sights: Bkz. Iron Sights
  Modified Choke: Yarım (1/2) şok.
  Munition: Cephane, mühimmat.
  Mushroom: Genişleyen mermilerin alması arzulanan mantar benzeri şekil.
  Muzzle: Namlunun ön ucu.
  Muzzle Energy: Mermi veya saçmanın namludan çıkış enerjisi.
  Muzzle Velocity: Mermi veya saçmanın namludan çıkış hızı.
  Muzzleloader: Ağızdan dolma silah.


  N
  Neck: Yivli silah kovanlarında çekirdeği kavrayan kısım; boyun.
  Nose: Çekirdeğin ucu.


  O
  Open Sight: V veya U çentikli klasik gez.
  Operating Handle: Çalıştırma kolu (Bkz. Bolt/Charging Handle)
  Over/Under (O/U): Süperpose.  P
  Parkerize: Genellikle askeri silahların metal aksamında kullanılan gri/yeşil bir boya.
  Patch: Namlu temizleme bezi.
  Pattern: Saçma grupmanı.
  Peep Sight: Diopter gez.
  Pellet: Av fişeklerinde veya havalı silahlarda kullanılan saçma veya çekirdek.
  Percussion Lock: Bkz; caplock.
  Pin: Bkz.; Firing Pin.
  Pistol: Toplu/Revolver dışındaki tabancalar.
  Pistol Grip: Tüfeklerde tabanca sapı benzeri kabza.
  Plug: Bkz.; magazine plug.
  Point of Aim: Nişan noktası.
  Point of Impact: Vuruş noktası.
  Point Shooting: Nokta atışı veya insiyaki atış.
  Powder: Barut.
  Powder Charge: Barut hakkı.
  Powder Measure: Barut ölçeği.
  Pressure: Tazyik.
  Primer: Kapsül.
  Primer Pocket: Kapsül yuvası.
  Proof: Namlu ve/veya mekanizmaların sağlamlığını teyit için yapılan yüksek şarjlı deneme atışı.
  Proof Load: Yukarıda anlatılan sınama işlemi için kullanılan yüksek şarjlı dolu.
  Proof Mark: Yukarıda anlatılan sınama işleminin yapıldığını gösteren namlu ve mekanizmaya vurulan resmi işaret.
  Pump-Action: Pompalı mekanizma.  R
  Ramrod: Dolma silah harbisi.
  Range: Menzil, erim ââ¬â poligon.
  Range Finder: Mesafe ölçer.
  Rate of Twist: Yivli namlularda yiv hadvesi.
  Receiver: Kubuz ââ¬â Silah parçalarını bir arada tutan ana aksam.
  Recoil: Geri Tepme.
  Recoil Operated: Geri tepme gücüyle çalışan yarım veya tam otomatik silah.
  Recoil Pad: Tapmeyi azaltmak için dipçik tabanına takılan kalın, yarı sert, esnek tabla.
  Recoil Spring: Yarım ve tam otomatik silahların ana tepme yayı.
  Reloading: Bkz.; Handloading.
  Repeater: Mükerrer atışlı (her hangi bir tür şarjörden her atış arasında mekanizma elle çalıştırılarak doldurulan silahlar ââ¬â Örnek: Mavzer tipi sürgü, pompa veya levye mekanizmalı silahlar).
  Resizing: Orijinal boyutlara getirmek için haddeleme.
  Rest: Destek, mesnet.
  Reticle: Silah dürbünlerindeki nişangah işaretleri.
  Revolver: Toplu tabanca.
  Rib: Namlu üstü bandı.
  Ricochet: Sekme.
  Rifle: Yivli tüfek.
  Rifled Slug: Yivsiz av tüfeğinde kullanılan üzeri yivli tek kurşun.
  Rifling: Namlu içerisine çekirdeği kendi ekseninde döndürerek stabilize etmek için açılan yivler ve bunlar arasında oluşan setler.
  Rifling Marks: Mermi çekirdeği üzerinde oluşan yiv-set izleri.
  Rim: Tüm yivsiz av ve bazı yivli silah fişeklerinın tablasında bulunan çıkıntı.
  Rimfire: Çevre vuruşlu ateşleme.
  Rolled Crimp: Av fişeklerinde saçma üstü tapası kullanıldığında yapılan kıvırma şekli.
  Round: Tek atım.


  S
  Safety: Emniyet.
  Scattergun: Bkz.; Shotgun.
  Scatter Load: Bkz.; Brush Load.
  Scope: Silah nişan dürbünü.
  Scope Bases/Mounts: Dürbün takılabilmesi için silaha bağlanan ayaklar.
  Scope Rings: Silaha takılabilmesi için dürbüne takılan halkalar.
  Selective Ejector: Çifte / Süperpoze silahlarda sadece atılmış kovanı dışarı atan düzenek.
  Selector: Çifte/Süperpoze silahlarda ilk atılacak namluyu seçme tertibatı.
  Semi-automatic/Self Loader: Yarım otomatik silah.
  Shell: Yivsiz av tüfeği fişeği.
  Shooting Glasses: Atış gözlüğü.
  Shot: Saçma.
  Shotgun: Yivsiz av tüfeği
  Shot Pattern: Bkz.; Pattern.
  Shotshell: Bkz.; Shell.
  Side-by-Side: Yan yana namlulu (klasik) çifte.
  Sight: Nişangah.
  Sighting-In: Sıfırlama.
  Single Action: Tek hareketli ââ¬â Her atış için horozun elle kurulmasını gerektiren düzenek
  Single Selective Trigger: Namlu tercihli tek tetik.
  Single Shot: Tek atışlı silah.
  Single Trigger: Birden fazla namluyu hep aynı sırayla ateşleyen tek tetikli düzenek.
  Slide Action: Bkz.; Pump Action.
  Sling: Kayış.
  Sling Swivel: Kayış halkası
  Slug: Bkz., Rifled Slug.
  Slug Gun: Tek kurşun atmak için özel yivsiz av tüfeği.
  Small Bore: Küçük çap ââ¬â Genelde 6.35 mm den küçük çaplı yivili av tüfeklerine ve genellikle .22 çap (5.6mm) çevre vuruşlu nişan tüfeklerine verilen isim.
  Smokeless Powder: Dumansız barut.
  Smoothbore: Bkz.; Shotgun.
  Snap Cap: Boşa tetik düşürürken silahı koruyacak şekilde yapılmış özel fişek.
  Snap Shooting: Bkz.; Point Shooting.
  Spin: Yiv ve setin mermi çekirdeğine verdiği ekseni etrafında dönme hareketi.
  Spreader Load: Bkz.; Brush Load.
  Star Crimp: Yivsiz av fişek ağızlarının yıldız şeklinde kapatılması.
  Steel Shot: Çelik saçma.
  Stock: Kundak.
  Superposed: Süperpose.
  Sustained Lead: Korunan/Muhafaza edilen önleme tekniği.
  Swing Through Lead: Süpürme önleme tekniği.
  Swivel: Bkz.; Sling swivel.


  T
  Takedown: Namlu ve mekanizma-kundak kısımları taşıma kolaylığı için ayrılabilen tüfek.
  Target: Hedef.
  Telescopic Sight: Bkz.; Scope.
  Thumb Safety: Baş parmakla çalıştırılan emniyet mandalı.
  Top Lever: Bkz.; Lever.
  Trajectory: Merminin namluyu terk ettikten sonra takip ettiği yol.
  Trigger: Tetik.
  Trigger Guard: Tetik köprüsü.
  Tubular Magazine: Bazı tüfeklerde kullanılan boru şarjör.
  Twist (Rate of): Çekirdek dönme hızını tayin eden yiv hadve boyu.


  V
  Variable Choke: Bkz.; Adjustable choke.
  Variable Scope: Büyütme gücü değiştirilebilen dürbün.
  Velocity: Sürat.
  Ventilated Rib: Özel ayaklar üzerinde namlu dan yükseltilmiş bant.  W
  Wad: Tapa.
  Wadcutter: Tabanca atışlarında hedefi temiz delecek şekilde imal edilmiş özel çekirdek.
  Wheellock: Çarklı çakmak.
  Wind Deflection/Drift: Rüzgar etkisiyle çekirdeğin yatay kayması. Menzil kısalığı sebebiyle yivsiz av tüfeklerinde dikkate alınmaz.
  Windage: Nişan ve vuruş noktaları arasındaki yatay farkı ortadan kaldırmak için yapılan
  nişangah ayarı.


  X
  X-Ring: Yivli silah yarışma

  FX Revolution .22 - AirArms S410 .22 - Samyang Recluse .357 - Samyang Sumatra 2500 .25
  Weihrauch HW100 .22 - Weihrauch HW50 .177 - Weihrauch HW35 .177 - Diana Mod52 .22
  Diana Mod48 .22 - Diana Mod250 .177 - BSA Mercury .177 - Gamo Stutzen .177
  Gamo CF20 .177 - Webley Patriot .22 - Webley Longbow SE .177 - Benjamin Mod392 PA .22
  Daisy Powerline 917 .177 - Nightstalker NS1200 .177 - Smith Wesson Revolver .25


  Forum Kuralları
  Foruma Yeni üye oldum, öncelikle hangi bölümleri incelemeliyim ?

 • eline sağlık mustafa abi bu iyi oldu benim için ingilizcem bu tür konularda maalsef zayıf idi nett de gezinirken incelediğim silahların özelliklerini artık daya kolay anlıyacağım :D

 • Öncelikle ellerinize sağlık Mustafa Bey


  Bir ufacık ekleme yapabilir miyim ?


  Caliber = Kalibre; mermi çapının 1 inch' in yüzdesi olarak ifadesidir. Örnek .22 caliber dendiği zaman, 2.54 cm' in %22' si, yani : 2.54 x 22/100= 0.55 cmm = 5.5 mm.


  Ya da ünlü .45 caliber = 11.43 mm.' dir.


  50 kalibrelik ünlü Browning ağır makineli tüfek, 12,7 mm.' lik bakır ceketli, kabaca her 10 elde bir de magnezyum kapılı izli mermi atar.


  Saygılar

 • Elinize sağlık çok faydalı bir paylaşım teşekkürler.

  Webley Patriot 5.5mm 1.Nesil Satılık
  Gamo Hunter 440 4.5mm Satılık
  Gamo CFX 4.5mm Satılık
  Norica Tribal Basıc 5.5mm Satılık
  Crosman 2200 5.5mm
  Crosman Repeatair co2
  Hatsan pcp pompa Satılık
  Barska Hot Magnum 3-12x40mm AO Satılık
  Gamo GE39x40RGB Satılık
  Akvaryum (Yeni) Moilyalı İthal 1.20 Sea Star Satılık

 • Teşekkür ederim Mustafa bey, emeğinize sağlık...


  Sevgiler,

  This is AnkaraTeam, you know...


  WR LW 10 w VO 6-24X50 Mil-Dot
  C NS 4,5 w O RD
  STEYR AUG A1 modified by B.A.S.A.R
  Mod 99 w GM 4-16x50 AO on YD


  Ankara / B(Rh)+"Gezcik, Gözcük, Arpa!.."


  ankarateam.png


  "Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote."