AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 1/2 NUMARALI TEBLİĞ

Lütfen Resim Paylaşımlarınızı Galeri Üzerinden Yapınız. Ek Dosya Yükleme İptal Edilmiştir..

Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Resimlerinizi Galeri Dışında Link Olarak Vermek Yasaktır. Galeriye Nasıl Resim Yükleneceğini Bilmiyorsanız Lütfen Konumuzu İnceleyin Buradan Açtığımız Konuyu Ziyaret Edebilirsiniz.
 • Merhaba;


  forumumuzda bu tarz bir başlığın açılması beni inanılmaz sevindirdi.


  ama bu topici bi öneri olsun diye açmak istedim. yaklaşık 10 yaşından beri balık avı ile yakından ilgilenmekteyim. Bu işi bir spor amaçlı yapmaktayım ve yasal yönleri ile sıkı sıkıya takip etmekteyim. Ülkemizdeki malum koşullar nedeniyle iç sularımızda, serpme,ağ vs. tarzı avlanma teknikleri yasal olarak kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. bu konuda öncelikle tüm forum üyelerimizi sağduyuya davet ediyorum. forum başlığında okudum ve serpme,ağ v.s tarzı avlanma teknikleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz diyince şok oldum. balık avı, teknikleri v.s ile ilgili gerekli yardımların hepsini esirgemeden tüm değerli kardeşlerime abilerime ve forum üyelerine yaparım ama lütfen serpme,ağ,tırıvırı denilen lanet şey ve yasal olmayan tekniklerle avlanmak isteyenler olursa hem üzülürüm hemde hukuki tüm yönden karışlarına çıkarım. g;$i gerekli bilgileri edinebileceğiniz amatör balıkçılık tebliğini yazıyorum.  AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 1/2 NUMARALI TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/44)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Tanımlar


  MADDE 1-
  Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 31/8/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.


  MADDE 2- (1)
  Genel tanımlar

  a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
  b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,
  c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
  ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
  d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
  e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
  f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
  g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,


  [Blocked Image: http://img161.imageshack.us/img161/5418/balklszf3.png]


  ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
  h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
  ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
  i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,


  j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünü,
  k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,
  l) Sportif balıkçılık: tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
  m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,
  n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu tebliğde zaman yasaklarında belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları, ifade eder.
  (2) Araç, gereç ve yöntem tanımları
  a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
  b) Balık taşıma sepeti Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış araçları,
  c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
  ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
  d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon yada elde üretilmiş gereçleri,
  e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
  f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,
  g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta takımı elemanı parçasını,
  ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,
  h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,
  ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak, iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını amaçlayan olta takımını,
  i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
  j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,
  k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
  l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
  m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
  n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
  o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
  ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
  p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
  r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
  s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
  ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)
  t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağı türünü,
  u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını, ifade eder.
  (3) Türler ile ilgili tanımlar
  a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.


  [Blocked Image: http://img222.imageshack.us/img222/69/adszlu4.png]


  [Blocked Image: http://img518.imageshack.us/img518/7866/adszbf1.png]


  c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12cm.den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.


  [Blocked Image: http://img518.imageshack.us/img518/9210/adszqz9.png]


  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/5481/adszxg8.png]


  İKİNCİ BÖLÜM
  Amatör Balıkçılık Yapılması

  Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
  MADDE 3-


  (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
  (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
  (3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi verilir.
  (4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.


  Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi


  [Blocked Image: http://img80.imageshack.us/img80/7600/adszub7.png]


  Türkiye de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
  MADDE 4-


  (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
  Şekil 2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi


  [Blocked Image: http://img409.imageshack.us/img409/6245/adszfe6.png]


  (2) Yabancı turist amatör balıkçılar;
  a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle, bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,
  b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
  c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
  avlanabilirler.


  Amatör balıkçılık turizm izni
  MADDE 5-


  (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.
  (2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:


  [Blocked Image: http://img404.imageshack.us/img404/83/adszvl7.png]


  [Blocked Image: http://img143.imageshack.us/img143/2068/adsz1zw0.png]


  Avlanma pulu
  MADDE 6-


  (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
  (2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
  (3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:


  Şekil-4 Avlanma Pulu


  [Blocked Image: http://img88.imageshack.us/img88/9694/adszgk8.png]


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
  İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

  MADDE 7-


  (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri çizelgede, zaman yasakları çizelge-5 yer almaktadır.
  Çizelge-4 İçsu Balıkları


  [Blocked Image: http://img88.imageshack.us/img88/8720/adsz1kg5.png]


  [Blocked Image: http://img507.imageshack.us/img507/3341/adszki1.png]


  % 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg ı geçemez.
  * Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.
  **Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5 deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.
  *** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5 deki yasak dönemler uygulanır.
  **** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10 u geçemez.
  Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


  Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları


  [Blocked Image: http://img507.imageshack.us/img507/9843/adszch0.png]


  Denizlerde avlanabilecek türler
  MADDE 8-


  (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:


  Çizelge-6 Deniz Balıkları


  [Blocked Image: http://img108.imageshack.us/img108/4170/adsz2oz3.png]


  % 5 küçük boylara izin verilir.
  Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg ı geçemez.
  Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.
  Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3 ü geçemez.
  Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


  Koruma altındaki türler
  MADDE 9-


  (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:


  Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler


  [Blocked Image: http://img247.imageshack.us/img247/107/adszbb7.png]


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yöntem ve Sınırlamalar
  İçsularda amatör avcılık
  MADDE 10-


  (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
  (2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
  (3) Ek-1 de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2 de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
  (4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter, çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm. den büyük olamaz.
  (5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs. nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
  (6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
  (7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.
  (8 )Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
  (9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
  (10) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
  (11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
  (12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.


  Denizlerde amatör balıkçılık


  MADDE 11-


  (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
  (2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm. den büyük olamaz.
  (3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
  (4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
  (5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm. den küçük olamaz.
  (6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
  (7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
  (8 ) Bu tebliğde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
  (9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
  (10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.


  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Alan Yasakları ve Sınırlamalar


  Yer yasakları


  MADDE 12-


  (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları tebliğ ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.
  Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, tebliğ ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.
  (2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren Sualtı Deniz Rezervi (Parkı) oluşturulacak olan (390 14 06 N -250 54 18 E; 390 14 18 N -250 54 18 E; 390 14 24 N-250 56 06 E; 390 14 36 N -250 56 E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
  (3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
  (4) Akdeniz de, Kızılliman mevkiinde (360 06 26 N - 330 06 40 E) , (360 05 17 N - 330 05 31 E), (360 06 09 N - 330 05 46 E), (360 06 N - 330 07 E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.


  Diğer yasaklar
  MADDE 13-


  (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
  (2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
  (3) Tebliğde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
  (4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.
  (5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi veya Günlük Avlanma Fişi alması zorunludur.
  (6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
  (7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
  (8 ) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
  (9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu alanlarda istihsal, projede belirtilen esas ve usuller dâhilinde yapılabilir.
  (10) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.


  ALTINCI BÖLÜM
  Yasal İşlemler Cezalar

  MADDE 14-


  (1)Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.
  Koruma ve kontrolle görevli olanlar


  Madde 15-


  (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.


  Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler :


  MADDE 16


  (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
  a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
  Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
  Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
  Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
  b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.
  Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
  c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte atılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.
  ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.


  YEDİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler Yasak kararları

  MADDE 17-


  (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler. [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


  [b]GEÇİCİ MADDE


  1- 24 Ağustos 2006 tarih ve 26269 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ dönemi boyunca geçerlidir.


  [color=red][b]GEÇİCİ MADDE


  2- 24 Ağustos 2006 tarih ve 26269 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006 - 2008 Av Dönemine Ait 37/2 Numaralı Sirküler yürürlükten kaldırılmıştır.


  [Blocked Image: http://img509.imageshack.us/img509/7622/adszxu9.png]
  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/2746/adszfj2.png]
  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/4486/adszuw6.png]
  [Blocked Image: http://img404.imageshack.us/img404/8145/adsztk8.png]
  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/9379/adszxc3.png]
  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/4263/adszlv1.png]
  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/6071/adszos2.png]
  [Blocked Image: http://img142.imageshack.us/img142/8456/adszib9.png]
  [Blocked Image: http://img142.imageshack.us/img142/1755/adsz2dx6.png]
  [Blocked Image: http://img242.imageshack.us/img242/8714/adszzi0.png]
  [Blocked Image: http://img229.imageshack.us/img229/2163/80872990mx9.png]
  [Blocked Image: http://img242.imageshack.us/img242/9620/80847801hn5.png]
  [Blocked Image: http://img242.imageshack.us/img242/7383/adsztd6.png]

  Köksal 26.05.1984
  ANKARA A Rh (-)


  ankarateam.png