Posts by TheNightHawk

  Cs de almıştım ;) B 4 3 ama AWP yanına Desert pilav üstü kuru gibi oluyor ...


  Şaka bir yana bizde bu silah yasaları varken bu tip silahları alıp kullanan bulman havalısilah forumlarında biraz zor.

  Hemen vazgeçmeyin. Pcp tüfeklerin pompayla kullanımı zordur , sonuçta o kadar gücü üreten basınçlı havayı siz sıkıştırıyorsunuz. Yani harcadığınız sizin alınteriniz :) Ama skuba kullanınca işler değişiyor ve keyif artıyor. Hatsan PCP konusunda bir hayli yol aldı fakat bu tip sorunların arkası bir türlü kesilemedi. Serviste problemi çözerler.

  Çalıştığından emin olduğunuz başka bir pompa ile deneyiniz. Bana dolum yaptığınız pompada arıza var gibi geldi. Ayrıca yüksek basınç ile çalışan bu cihazlara müdahale etmenin ( tüpün içini sökmek gibi ) ölümcül derecede tehlikeli olduğunu da belirtmek isterim. Zamanında kolay vidalansın diye skubanın ucuna gres yağı süren bile duymuştum. Üzerinde çalışılan basınçlar bu gibi durumlarda patlamaya sebep olur. Kullanma kitapçıklarını okuyun ve riayet edin. Kullanıcı tüpün içini açmamalıdır aman dikkat !

  2009 yılından 2016 yılına geldik ortaya çıkan özgün tüfek "Kötü yönde Modifiye edilmiş çakma HK 417" Tüfeğin kovan fırlatıcısı 2 bilyadan teke düşürülmüş, standart dışı dipçik ile piyasadaki binlerce varyantı kullanma serbestliği engellenmiş. Metalürji olarak sağlamlığını göreceğiz. MKE nin 2009 yılında Ar-Ge ve projelere ayrılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 973 milyon TL olduğunu biliyoruz. Bu paralar kime ve nereye gidiyor umarım bir gün açıklığa kavuşur. Daha bu tüfekleri üretecekler, MKE fabrikası kaç yılda yetiştirir meçhul. Daha yeni CNC tezgah siparişi veriyor hazretler. 4.860.091.753,11 TL varlığı var.


  MKE yıllık faaliyet raporları

  Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerine verdiği brifingde, TSK envanterindeki G3’lerin yerini alacak yerli üretim ‘Milli Piyade Tüfeği’nin adı tartışma konusu oldu.


  Tüfeğin, ‘MPT 76’ olan adının Mehmetçik tarafından kolay ezberlenemeyeceğini savunan vekillerden farklı öneriler geldi. Ad tartışması tutanaklara şöyle yansıdı:
  - CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek: Sembolik bir isim verilmesi lazım bu tür projelere. Biz G3 diye biliyoruz, G3 bir Almanların verdiği bir isim. Milli bir isim verilmesi lazım bu projelere.
  - Komisyon Başkanı Faruk Özlü: İsmi MPT 76.
  - Çiçek: Ama bu çok bir şey yani Mehmetçik’in ezberlemesi zor. Bunu söylüyoruz…
  - Özlü: Milli Piyade Tüfeği’nin kısaltılmışı.
  - Çiçek: O isimler zordur. Mesela ‘çiçek piyade tüfeği’ deseniz herkes kolay ezberler yani bunun gibi. Şehitlerimizin ismi olabilir, tarihi kahramanlarımızın ismi olabilir.
  ÇİÇEK ADI PEK UYMADI
  - Özlü: Çiçekle piyade tüfeği pek uygun olmadı.
  - Çiçek: Ama barış diyoruz, barış için. Caydırıcı.
  - Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir: İsim konusunda bir ara Kırıkkale halkının da teşvikiyle Mehmetçik adı öne çıkmıştı. Şöyle bir argüman gündeme geldi; Bunu sadece TSK için üretmeyeceğiz, geniş bir ihracat pazarı da öngörüyoruz. Onun için ismi mümkün olduğunca uluslararası alanda da kullanılabilecek bir şekilde isimlendirelim diye icra komitesinde bu tartışıldığında çeşitli alternatifler gündeme geldi, en sonunda MPT 76’da, 7,62 olduğu için karar verildi.
  - AK Parti Erzurum Milletvekili Kamil Aydın: 76 niye dediniz?
  - Demir: Kalibresi 7,62 ondan dolayı 76 denildi.
  - Özlü: 1.481 dolar birim fiyatı. 4,2 kilogram ağırlığı…
  ATIŞ YAPMA ŞANSIMIZ VAR MI?
  - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün: Başkanım, komisyon üyelerinin atış şansı var mı?
  - Özlü: Var tabii. Makine Kimya’ya gideceğiz. Hem bazı arkadaşlarımız canlı atış yaparlar, yapmak isteyenler var hem de orada detaylı sorularımızı sorar orada da bilgileri alabiliriz.


  YIL 2016 GELİNEN NOKTAYA BAKIN YAZIK...
  [Blocked Image: http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/620x350/569156a467b0a91a9897a04c.jpg]


  https://www.youtube.com/watch?v=-X


  MKEK TANDOĞAN poligonunda kendi taşıma ruhsatlı silahımla atış yapamıyorum. Elin conisine bakın...

  Madde 12 – (Değişik: 23/1/2008-5728/155 md.) Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır. Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.2468 Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/156 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.
  KISACASI BÖYLE BİR İŞE KALKIŞMAYIN KENDİNİZİ YAKARSINIZ: BENDEN UYARMASI...

  Gümrüğe takılmasa bile kulanırken yakalanırsanız 6136 sayılı kanuna muhalefetten tutuklanırsınız. Hadi malzeme geldi diyelim, mermiyi nereden temin edeceksiniz ? ayrıca bulundurma ruhsatlı silahınız olup mermiyi MKE den faturasıyla almış bile olsanız, merminin taşınması da sadece taşıma ruhsatlı silah ile mümkündür. Bulundurma ruhsatlı silahınıza MKE den mermi aldığınızda bile faturası ile sadece satın aldığınız yerden ruhsatınızın bağlı bulunduğu adrese kadar aynı gün içinde taşıyabilirsiniz. Diğer türlü ruhsatınız bulundurma ise yanınızda mermi taşıyamazsınız.
  a-Suç, taşımakla da oluşur, üzerinde veya evde vs yerde bulundurmakla da oluşur.b-6136 S.K. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun MADDE 13: Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır.Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır.Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.c-Şartları varsa CMK 231 uyarınca hükmün açıklanamsının geri bırakılmasına karar verilebilir. Müsadere uygulanır...

  Tüfeği sabitlemek ve hedefi artıkılın ortasında görmek bahsedilen mesafeler için yeterli değil. Benchrest atıcılığında atışa etki eden faktörler tüfeği sabitlemek gibi basite indirgenebilecek şeyler değil. Tüfeğin kundağı ile mekanizma arasında hiç boşluk olmaması, tüfeğin namlu harmoniği , namlunun soğukken ve sıcakken attığı farklı noktalar, dürbünün optik kalitesi , kırılma yapma ve parallax yapma hassasiyeti, klik hassasiyeti, rüzgar durumu, mühimmat kalitesi ve atış hızı istikrarı gibi bir çok yan durum da 1000 yard gibi mesafelerde hesaplara giren durumlardır. Neticede tüfeği sabitle tetiği çek mermi nasılsa aynı yere gider mantığı , dürbün kullanımına aşina olanların yanlış olduğunu bildiği bir durumdur. 1000 yard mesafede 2 mermiyi aynı deliğe denk getirmek kabiliyet değil aynı zamanda bilimsel çalışma da gerektirir. Sniper kategorisinde ise o mesafede yarım boy hedefi büyüklüğündeki metal plakayı vurup ses çıkartmak yeterli gelirken, benchrest işi en yüksek isabet ve kaliteyi gerektirir. Bu da tecrübe, sabır, deneysel çalışmalar ve elle doldurulmuş mühimmat gerektirir ki ülkemizde yasalar gereği zaten mümkün değildir. MKE üretimi fişekle 1000 yardda bir kere vurduğunuz kağıdı, değil grupman yapmak, 2.kez vurabilirseniz çok şanslı sayılırsınız.

  Asıl soru pratik değil nasıl güvenli olarak takabilirim olmalıydı. Yaylar büyük yük altında olduğundan ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Böyle bir aparat ile silahın gücü ne olursa olsun tek başınıza güvenle yayı söküp takabilirsiniz. Yayla uğraşırken kendim de dahil olmak üzere bir çok kişi kendini yaraladı.