Lütfen Resim Paylaşımlarınızı Galeri Üzerinden Yapınız. Ek Dosya Yükleme İptal Edilmiştir..

Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Resimlerinizi Galeri Dışında Link Olarak Vermek Yasaktır. Galeriye Nasıl Resim Yükleneceğini Bilmiyorsanız Lütfen Konumuzu İnceleyin Buradan Açtığımız Konuyu Ziyaret Edebilirsiniz.
 • DAMASCUS ÇELİĞİ


  Damascus çeliği, dövülgen ve güçlü, kılıç ve bıçak yapımı için tercih edilen bir tür çelik alaşımıdır. Bu çeliğin ortaya çıkması 900 ile 1300 yılları arasında orta doğuda
  Olmuştur. Sonra bu çeliğin yapım bilgisin ortadan kalkmasının sebebi tam olarak anlaşılamamıştır.
  Avrupalıların Damascus çeliği ile ilk karşılaşmaları haçlı seferleri esnasında olmuş ve bu efsanevi kalite karşısında donup kalmışlardır.
  Bu çelikle yapılmış bir kılıçla ipek mendili havada ikiye bölmek mümkündür, diğer kılıçları hatta taşı kesse bile keskinliğini kaybetmez. Son derece esnektir bükülme ve eğilmelerle kırılmaz. Çelik zırhları kolayca kesebilir ve delebilir. Bu dayanırlık ve mükemmelliğin yanında diğer bir özelliği ise çeliğin sahip olduğu muazzam deseni idi, her kılıcın deseni farklı idi. her deseni bulan usta, desenine bir isim vermişti. Bu desen isimler: Türk kıvrımı, yağmur damlası,


  DAMASCUS ÇELİĞİN GELİŞİMİ
  Bir çelik dizimine şekil verirken, alaşımın oluşmasında ve oranların kontrolünde bir dizi karışıklık meydana gelir. Çelikte %2 c den fazla karbon varsa çelik sert olmasına rağmen kolay kırılgan olacaktır. Ya da karbon miktarı %0,5 olursa yumuşak ve dövülgen olacaktır.Demircilerin problemi istedikleri çeliğin sağlam, bilenebilir esnek ve kırılgan olmayan bir alaşımda olmasıydı.Hindistan’da demirciler, yeni bir teknikle. Demir, odun kömürü karışımına cam ilave ederek erittiler ve yüksek saflıkta. Wootz çeliği de denilen. Karbon çeliğini ürettiler.Bu teknik çok yavaş yayıldı, 900 lerde Özbekistan ve Kazakistan 1000 lerde ise orta doğuya ulaştı.


  Orta doğuda karışıma karpit eklediler. Karpit çelik tabakaları arasındaki mikro partikülleri düzenliyor ve çeliğe esneklik veriyordu çeliği sertleştirmede bir etkisi yoktu.
  Karpit bantlarını kılıç boyunca ve ortalı koydular böylece kılıçlar diğerlerine nazaran büyük bir esnekliğe sahip oldu. Kılıç parlatıldığında kılıç boyunca helezon bir yapıda ortaya çıkan karpit bantları Damascus çeliğin ilk öncüsü oldu.Buradan hareketle Ortadoğulu kılıç ustaları uzun deneyler sonucu Damascus çeliğini buldular ve savaş silahlarını ürettiler.Bulunan bu tekniğinin en önemli kısmı hind wootz çeliğinin bileşimlerinin değiştirilerek o günün paslanmaz çeliğini keşfetmeleri oldu, erime esnasında çeliğe katılan değişik materyaller sayesinde günümüz paslanmaz çeliklerinin sertliği ve esnekliği elde edildi. Erime sonucu oluşan bu çelik kütleye çelik yumurtası adı verildi daha sonra bu yumurta dövülerek tabakalar haline getirildi. Bununla yetinilmedi bu paslanmaz çelik ile yüksek oranda karbon ihtiva eden karbon çeliği ile sıralı tabakalar halinde üst üste konulup sıcak kaynak tekniği denilen ısıtılarak dövülme yolu ile kaynaştırıldı kaynaşan tabakalar katlanıp tekrar dövüldü bu işleme çelik beş yüz kat olacak şekilde devam edildi. Bu sayede her iki ayrı vasıfta çelik çok daha üstün sağlamlık ve esnekliği olan yeni bir çeliğe dönüştü. İki ayrı vasıfta olan çeliğin karışması ve desenler oluşturması çeliğe asit uygulanması ile görünür hale geldi paslanmaz çelik asitten etkilenmediği, karbon çeliğinin ise asitle siyahlaşması sonucu desenler görünür hale geldi bu desenler ise çeliğin isim babası oldu.Damascus çelik yapımı orta doğuda 1300 yıllarına kadar sürdü ve tekniği ile sırları kayboldu.

 • KAYBOLAN TEKNİK
  Demir ustaları tekniğin 1600 lere kadar devam ettiğini söyledilerse de bu düşünce tamamen doğru değil zira orijinal metotlarla Damascus çeliği yapımının çok öncesinden kaybolduğu biliniyor.
  Son zamanlarda metalürji uzmanları ve kimyacılar imalatı gerçekleştirdiklerini iddia ettilerse de sonradan modern teknik ve donanımlarına rağmen orijinal tekniği bulamadıklarını itiraf ettiler.Bilindi ki Damascus çeliği, Avrupa ve Japonya da bilinen şekilde üst üste konmuş çelik tabakalarının dövülerek kaynatılması (sıcak kaynak) ve tekrar katlanarak dövülmesi ile yapılıyordu. Bu kılıçlara asit uygulandığında Damascusa benzer desenler çıkıyordu, Bu benzerlik bir müddet Damascus diye tanıtıldı, fakat modern metalürji bunun yanlış olduğunu kanıtladı.Çelikteki ham maddelerin Hindistan’dan ithal edildiği uzun süre tartışıldı çünkü Hindistan eritme çeliğin yani wootz çeliğinin merkezi idi, zayıf bir ihtimal olarak ta damascus un Türkmenistan da keşfedildiği düşünüldü.Fakat araştırmalar basit metal örneklerin damascus ta yer almadığını gösteriyordu,Bu da kayboluşun nedenlerindendi.Alfred pendray ın araştırmaları. Damascus çeliğinin çok sayıda anahtar cevherin karışımdan oluştuğunu ve bunların ham maddelerinin Hindistan’dan geldiğini ortaya çıkardı.Diğer bir konu ise Çeliğin ismi oldu. Bu ilk kez haçlı seferlerinde savaşta duyulmuştu, birçok tarih araştırmacısı onaltıncı asır a kadar İngilizce de bu isme rastlamadılar.
  Hatta ismin ne olduğu bile tartışmaya açıldı.Birçok kaynak eserde ve kılıcın üzerinde görülen desenlere damascus denmesine rağmen kelime üzerinde de tartışıldı.Orta doğulu bilgin Al-Beruni ye göre kılıç ismini ustasından alıyordu ustanın adı Damasqui idi.Diğer bir bilgin olan Al-Kindi ise; Çeliğin adının Suriye’ nin başkenti Olan DIMIŞK”( damascene ) çeliğe ad verdiğini söylüyordu Damas kelimesi Arapça bir kelime idi ve çağlayarak akan suyun yüzeyindeki harelenmelere damas deniliyordu. Şam halkı sıcak yaz akşamlarında akarsuların kenarında oturur ay ışığında su yüzeyinde oluşan harelenmeleri dile getiren şiir ve besteler yaparlar, bu edebiyat şehre adını verir. Dımışk.


  Şam’ın Arapça adı olan” DIMIŞK” ile bağlantı kurularak Şam halkına “DIMIŞKΔ adı verildiği birçok kaynaklarda belirtilir. Hatta o kadar ki Şam tekniğini uygulayan ve Şam çeliği ile çalışanlara “DIMIŞKÇI” unvanı verilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk yıllarında kendisine bayramlık hediye (bayramiye) veren sanatkârlar arasında DIMIŞKÇI Hüseyin in bir Dımışkî yumurta, DIMIŞKÇI Murat’ın on dımışkî yumurta hediye ettiklerini görüyoruz. Burada yumurta deyimi ile kılıç yapımında kullanılan ve kılıç yumurtası diye adlandırılan has çelik kastedilmektedir.


  1980 yılında Alfred Pendray ve arkadaşları Oleg Sherby ve Jeff Wadsworth takımı orijinal tekniği yeniden keşfedinceye kadar. Damascus çeliği bir çeşit wootz çeliği olarak bilindi.Bu takım geleneksel metot ile demir ve çok sayıdaki bileşimi kil bir potaya koyup, karışıncaya kadar erittiler ve oluşumu başardılar.


  Amerika ve Rusya da yaptıkları metalürjik çalışmalarla, bu harika metali yeniden yapmanın yolunu buldular.


  Tarihi bir gerçekçilikle olmamasına rağmen bu gün desenli dövme çelik damascus olarak birçok tipte imal ediliyor. Değişik özelikte demir ve çelik levhalar üst üste konup ısıtılarak dövülüyor ve bir çelik çubuk haline getiriliyor, desenler tam olarak oluşuncaya kadar katlama burkma işlemi yapıldıktan sonra çeliğe kılıç ya da bıçak şekli veriliyor. Bileme işleminden sonrada asit uygulanarak desenlerin ortaya çıkması sağlanıyor.Diğer bir metot da mokume-gane metodu damascus yapımıdır.Burada altın, gümüş, bakır gibi yumuşak metaller kullanılmıştır, bunlarla da samuray kılıçlarının el koruyucuları, bıçak kılıfları, yüzük, bileklik gibi süs eşyaları yapılmıştır desenler ağaç desenine benzediği için bu tip alaşıma ormanın gözü anlamında mokume-gane denilmiştir bu sanat Japonya ya özgüdür.Bazı eski av tüfek namluları da dövme çelik tellerden dövülerek kaynaklama yolu ile yapılmış bunlara da damascus namlulu tüfekler denilmiştir.

 • DAMASCUS ÇELİK İŞÇİLİĞİ


  Benzer vasıflarda yüksek karbonlu paslanabilir çelik levhalar ile paslanmaz çelik levhaların
  Üst üste konulup, aynı anda Isıtılarak ve dövülerek kaynaştırılmasıdır buna demirciler (sıcak kaynak) derler. Parçaların katı halde birleştirilmesi anlamına gelir.Bu işlemin istenilen kalitede olması için levhaların oksitten arındırılmış olması yüzeylerinin düzgün olması aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir.


  Çeliği oluşturan parçaların bileşimlerinin değişik olması, sıcak kaynak işleminde ısı ayarının her iki ayrı vasıftaki çeliğe cevap verecek şekilde ayarlanmasını gerektirir. İdeal sayı bıçaklar için yedi tabaka, kılıçlar için onbir tabaka çelikle başlamaktır. Sıcak kaynak işlemi başarıyla tamamlanmışsa tabakalar arasında çatlama ve kırılma görülmez ve tabaka sıraları düzgünlük arz eder. Seçilen tabakaların kalın olması tercih edilmelidir (6mm), zira kalın plakalar ısıtma işleminden sonraki dövme esnasında incelere nazaran daha yavaş soğuduğu için kaynak işlemi daha rahat olur keza ince tabakalar ısıtma esnasında aralarında hava boşlukları oluşmasına izin verebilir. İnce plakalardan oluşmuş Damascus çeliğinin desenleri daha az belirgin olur. oksidasyonu önlemek ve tabakaların birbirine kaynaşmasını sağlamak için tabakaların üzerine az miktarda toz borax serpilmelidir.Isıtma ve dövme esnasında kolaylık sağlamak için alttaki çeliğe düşük karbonlu bir tutacak demir çubuk ilave edilir. Dövme ısısının anlaşılması için 1630 dereceye kadar ölçüm yapabilen optik ısıölçerler kullanılabilir.


  Sıcak kaynak için gerekli olan ısı yaklaşık 1550F–850 C olmalıdır buda çeliğin mat kırmızı (fes rengi) hale gelmesi için gereken ısıdır. En dıştaki tabakalar bu ısıya ulaşınca çeliğin yüzeyi güneşte erimiş tereyağı görünümünü alır. Borax bu işlemi kolaylaştır. İç kısımlarda bu sıcaklığa erişmelidir, çelik dizimlerine yandan bakılınca iç tabakaların bu ısıya ulaşıp ulaşmadığını anlamak için kaynakçıların kullandığı koyu yeşil renkli cam gözlükler kullanılabilir. İç tabakalar aynı ısıya ulaşınca tabakalar arasına serpiştirilen borax kenarlardan sızıp akmaya başlar ve kabarcıklar halinde köpürür. Artık elinizdeki çelik bloğun her tarafı aynı ısıya ulaşmış demektir. Dövme işlemine başlanır. Şayet dövme işlevini elle yapıyorsanız
  Tutacağa en yakın yerden hafif vuruşlarla başlayın ve direk orta hattan yukarı doğru gidin, sonra çabuk ve hafif vuruşlarla bütün kenarları dövün. Bu esnada tabaklar arasındaki borax ve erimiş cüruf kenarlardan fışkırabilir bu yapışkan ağdalı ve çok sıcaktır.
  Bunun için koruyucu önlük zıhlı eldiven kullanmalısınız ayrıca çalıştığınız ortamın zemini de yanıcı yüzey olmamalıdır. Damascus ustalarının çoğunun ellerinde ve kollarında bu yüzden oluşmuş beyaz lekeler vardır bu lekeler yanık izleridir. Ayrıca yüzünüzü çelikle aynı hizaya getirmeyin. Bu metotlar Şahmerdanlar içinde geçerlidir hafif darbelerle sap kısmına yakın yerden başlanarak süratle öne doğru hızla ilerlenmelidir. şahmerdanda yapılan dövmelerde bu sızmalar daha çok ve güçlü olabilir. Bu işlemler sonunda çeliğinizin ısısını ölçerek zaman ayarı. Bundan sonra ikinci aşama için çeliği tekrar ateşe koyabilirsiniz, borax serpmek için uzun saplı kaşık benzeri bir alet kullanabileceğiniz gibi uzun bir sapı olan tuzluk ta kullanabilirsiniz. İkinci ısıtmadan sonra ilki gibi yine uzatma çubuğundan dövme işlemine başlayın çünkü çoğu hatalar katlama ve dövme aşamasında burada oluşmaktadır, şayet kenar katmanların kaynak olup olmadığından şüpheleniyorsanız ve soğuma ile tabakaların aralanacağını düşünüyorsanız parça bir miktar soğuyunca buraları kontrol edip buralara ezme uygulayabilirsiniz. İkinci dövme işleminden sonraki adım metal çubuğun ortadan kesilip katlanacağı yerin tam olarak tespit edilmesidir, buna (sıcak kesim) denir. önceden yaptığınız ölçüm dövme işleminden sonra geçerli olmayacaktır zira dövme esnasında çubuğunuz boyuna ve enine genişlemiş olacaktır. Kesme ve katlama doğru olmasa tabakaların birbirine paralelliği ve oranı bozulacak sıralar arasındaki denge kaybolacaktır. Bunun için önceden örsünüz üzerine yapıştıracağınız bir bant size yardımcı olabilir bu sayede orta hattı tam olarak tespit edebilirsiniz. Kesme işlemini örs üzerinde tek taraflı kalem keski ile yapabilirsiniz burada dikkat edilmesi gereken husus çelik bloğun tamamen ortadan ayrılacak şekilde kesilmemesidir uzatıcı çubuğun uzantısı olan çelik kesilmemeli oradan bükülmelidir bağlantı demiri tam ortada kalacak şekilde katlanmalıdır. Katlama sonrasında tabakalardaki
  Yan kaymalar olmamasına dikkat edilmeli katlanan parça hala sıcak olduğu için hafifçe dövülerek ayrılması önlenmelidir, bunun için sıcaklık varken küçük bir menteşeden de faydalanılabilir. Kesim hattındaki tabakaların aynı hizada olmaları sağlanmalıdır Japon kılıç ustaları buna çok önem verir zira buradaki kaymalar istenmeyen desen bozulmalarına yol açabilir. Damascus çelik işinde bu katlama işi çok defa yapılacağı için yaptığınız her katlamayı bir kenara not ederseniz elde edeceğiniz deseni kaybetmenizi önlemiş olursunuz.Ayrıca darbe sayısı ve her dövme zamanını kaydederseniz size çok yararı olur bütün bunları yazmak zor gelirse numaralandırma yolunu seçebilirsiniz.Bütün bunlar size işi yarım bırakmanız halinde nereden başlayacağınızı kolayca hatırlatır aşırı sıcak gürültü ve yorgunluğun hafıza kaydınızı azaltacağını unutmayın.


  Katlama işlemlerinde yedi kat çeliğiniz ilk katlamada 14 sırası ile 28–52–112–224 kat olacaktır bu işlem çikolata ve krema karışımı gibi görüntü arz eder, iki ayrı vasıfta çeliğin birbiriyle karışımı sonucu oluşan çelik, her iki özelliği de barındıran yeni bir çelik haline gelir. Desenlerin ince olması arzu edilirse bu katlama 500 ve daha fazlasına kadar yapılabilir. Desenlerin düz halden kıvrımlı ve girift bir görünüm arz etmesi arzulanırsa belli bir katlamadan sonra dövülen çelik blok bir mengene yardımı ile bükülür çelik halat görünümü verecek şekilde bükülür.

 • DAMASCUS ÇELİĞİN ASİTLEME İŞLEMİ  Damascus çeliğinin bıçak olarak şekillendirilmesinden sonra, çeliğin desenlerinin belirgin olarak görülmesi ve son şeklini alması için asit işleminden geçmesi gerekmektedir.Damascus çelik karbon çeliği ve paslanmaz çelikten oluştuğu için, asit uygulaması ile karbon çeliği kararacak paslanmaz çelik ise parlayacak ve desenler bu sayede belirgin hale gelecektir.Bu işlem için birçok kimyasal asit kullanılmıştır en çok tercih edilen asit ise Ferric chloride FeCl3 asittir.Damascus üreticileri ve bıçak ustaları için özel olarak hazırlanmış PCB Etchant SolutionKullanmaktadırlar bu solüsyon %50 Ferric chloride ve %50 beyaz üzüm sirkesi karışımıdır.Mix 50% PCB Etchant Solution & 50% White Vinegar.Asit buharının cilde ve gözlere zarar vermemesi için tercihen PVC boru şeklinde plastik bir kaba konmalıdır. Asite daldırılmış çelik, asitten çıkarıldıktan sonra su ile yıkanarak asit uzaklaştırılsa da reaksiyon devam edeceğinden bu reaksiyonu durdurmak için mutlaka bir kapta 1 litre kadar suda eritilmiş Sodyum bikarbonat ya da soda hazır bulundurulmalıdır.Soda Kimyasal formülü NaHCO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Antiasit özelliği vardır. Kabartma tozu olarak da kullanılır. Soda, asiti etkisizleştirecektir. Sprey şişesine konularak kullanabileceğiniz Amonyak ta aynı işi görür.Çelik Asite daldırılmadan önce yağ ve kirden tamamen temizlenmelidir buna en uygun bulaşık deterjanı ve asetondur. Yıkama ile çıkmayan lekeler ince kum ile ovularak ya da 2000 grit su zımparası ile uzaklaştırılır. Ellerinizde yağ bulaşığı olmamalıdır.Temizlenen çelik, kâğıt havlu ile kurutulur ve Asite daldırılır.15–20 dakika bekletilir.
  Bu süre sonunda asitten çıkarılır el değmeden akarsuda yıkanır ve bir süre sodalı suya daldırıldıktan sonra Sıçak su ve deterjanla yıkanır.Bu esnada asitten etkilenen karbon çeliğin karası ellerinize bulaşacaktır.Bu siyahlık geçinceye kadar yıkama işine devam etmelisiniz.Netice alındıktan sonra çelik kâğıt havlu ile kurulanır ve çelik, kaliteli bir silah yağı ile yağlanır.

 • Sayın Karahilal, bir önce açmış olduğunuz konuda yurt içinde de pek bilinmeyen üreticiler olduğunu belirtmişsiniz, bu kişilere ait irtibat no, site adresi gibi bilgileri paylaşırsanız sevinirim.

 • Cok sagol abim

  Metehan TURKİSH AİRGUNNER


  Air Arms S200 .177 Field Target & Falcon T50 10-50x60

  Hatsan At44 .177 Field Target & Konus M30 8-32x52

  Hatsan Dominatör 200 W Car Vortex .177

  Zoraki HP01-02 Ultra .177

  Diana Mod 26 C .177 1990 Model

  Kral PUNISHER .177 - .22 - .25

  Kral N01 .177 Springer

  Crosman C31 .177 cal


  Süperhawk Revolver Airsoft 6 mm


  ;director; YOUTUBE Kanalım: http://www.youtube.com/c/ShootingAndSports  Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır,aptallığın sınırı yoktur... A.Einstein

 • abi damarıma bastın ya =))
  bir tane damascus çeliğinden yapılma bıçak çok istiyorum ama fiyatları da epey yüksek yalnız mükemmel birşey ya =)
  emeğinize sağlık :thumbup:

  vazgeçilmezlerim;

  BARNETT WİLDCAT CROSSBOW 160 lbs (USA) x2 ;keyfs;

  2x PiSTOL CROSSBOW 80 lbs (TAİWAN)agt

  Hatsan Mod 125 Sniper 5.5+Dm60+Optima 3-12x44 ;tufey#

  Hatsan Mod 99 5.5 kısa namlu + 1250lik yay+ Optima 3-12x44 ;tufey#


  ARANIYOR!! HATSAN MOD 95 ARANIYOR !!


  Hatsan Mod 25 Supertact 4.5 + Red Dot 1-22x33 s;,s

  Crosman Vigilante 4.5mm + Red Dot ;kovboys;

  Umarex Walter Cp88 Full Metal + Red Dot £tabanxalı$